HET FRAME-PROJECT

Ik heb zelf mogen ervaren dat alles wat gaat over ons menselijk (dis)functioneren én het beïnvloeden hiervan heel vaak terug te brengen is tot universele wetmatigheden. Deze universele wetmatigheden heb ik verwerkt in het frame-model. Vanuit dit model zijn er twee belangrijke pijlers in het frame-project voor mij om het frame verder uit te werken.

1) Frame Hand in Hand
De samenhang die ik in de loop der jaren heb ondervonden en vormgegeven heb in het frame-model, stap voor stap met verschillende voorbeelden, toe te lichten. Dit zal ik doen in mijn blogs onder de noemer: Frame-Hand in Hand.

2) Frame-Training
Omdat het frame-model tevens een praktisch hulpmiddel is, wil ik de mens van nu met een hulpvraag op het gebied van zijn/haar (dis)functioneren, dit zeer behulpzame model aanbieden in de vorm van: Frame-Training. Hierover kun je hieronder meer lezen.  

Voor wie is het frame®?

Voor diegene die aan de onderstaande 2 punten voldoet namelijk:

1) Iedereen die een probleem ervaart en zich in een van de onderstaande punten herkent:

- Of: chronische lichamelijke klachten (denk aan bijvoorbeeld rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, buikpijn, gewrichtspijn, zenuwpijn, spierpijn, slechte stoelgang, hyperventilatie, futloosheid, moeheid, gespannen spieren, slecht slapen etc.).
- Of: bepaald gedrag niet afgeleerd krijgt (denk aan bijvoorbeeld roken of bepaalde terugkerende gedragspatronen waar je last van hebt).
- Of: niet lekker in zijn vel zit (denk aan bijvoorbeeld somberheid, angstig zijn, gespannen voelen, niet meer kunnen genieten etc.).
- Of: veel gedachtes hebben (denk hierbij aan piekeren, negatieve gedachtes, veel zorgen maken etc.).
- Of: niet toekomt aan zijn eigen behoeftes ( denk hierbij aan: altijd klaarstaan voor anderen, jezelf wegcijferen, altijd hard werken en bezig zijn, moeilijk tijd voor jezelf kunnen maken, moeite hebben met ‘nee’ zeggen, over je eigen grenzen gaan.).
- Of: moeite heeft met relaties (denk hierbij aan langdurige relaties is de liefde/familie/gezin/kinderen/ouders, langdurige relaties met collega’s, korte contacten op straat en bijeenkomsten, social media etc.).
- Of: worstelt met de zin van het leven (denk hierbij aan het gevoel van ‘is dit alles’ of de vraag ‘wat is de essentie van mijn leven’, vastloopt in zijn geloof, etc.).

En

2) Iedereen die zijn probleem ook wilt oplossen voor eens en altijd (dus niet d.m.v. trucjes die meestal maar tijdelijk effect hebben).

Twijfel je nog of het frame® iets voor je is? Doe de test.

Ook kun je contact met ons opnemen en kijken we samen naar wat jij nodig hebt en of het frame® hierin kan ondersteunen.

Wat biedt het frame®?

Het frame® biedt door zijn helder uitgekristalliseerde model een fantastische kapstok van al hetgeen er is op het gebied van ons menselijk functioneren en het beïnvloeden hiervan.
Aan deze kapstok is een concrete toepassing toegevoegd waardoor het een praktisch alles-in-één-hulpmiddel is voor persoonlijke ontwikkeling met eindeloze mogelijkheden.
Dit alles te leren op onze eigen trainingslocatie, Heesland; een cursusboerderij. Onze unieke benadering op deze unieke plek waarborgt tevens een intensieve opvolging en continuïteit.


Veel praktijk, theorie waar nodig.

Concrete thema’s die aanbod komen zijn:
- Fysieke oefeningen zoals rekken/strekken/massage/gymnastiek etc.
- Bewustwording van ons lijf.
-Innerfire-oefeningen
-Koude-therapie/ijszwemmen
-Vuurloop
-Yoga
- Gedragsmatige benaderingen
- Emotionele benaderingen zoals we die kennen bij emotioneel lichaamswerk/RET/past reality integration/regressie/rebirthing/journey therapie/bio-energetica/orshofmethodiek/schrijftherapie/zang, dans en muziek.
- Cognitieve benaderingen
- Systemische benaderingen waaronder bijvoorbeeld familieopstellingen, systeemopstellingen etc.
- Mindfulness
- Spiegelen met paarden
- Compassieoefeningen
- Meditatie
- Filosofie, religie en wetenschap.

Dit alles op een geïntegreerde manier zodat je spelenderwijs alles jezelf eigen kan maken. Dit is een van de unieke aspecten van het frame®.

Het frame® staat voor grondig, echtheid, eigen ervaring centraal en gericht op ieders individuele behoefte.

Om dit jou te leren zijn er verschillende frame-activiteiten waarin met het frame® gewerkt wordt. Zie voor meer informatie hierover "ondersteuning", op deze website. Volg ook facebook en youtube voor actuele informatie.

Wat zijn de resultaten van framen?

Afhankelijk van het thema waarmee je komt zullen de effecten zichtbaar worden. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het werken met het frame® de volgende effecten sowieso heeft:
  1. Het geeft je een helder overzicht van de vele methodes die zich bezig houden met het beïnvloeden van ons menselijk functioneren. Dit biedt structuur voor je zelf waardoor je in staat bent zelfstandig keuzes te maken.
  2. Het geeft je concrete handvatten waarmee je meteen aan de slag kunt. Dus praktisch, géén zware zelfstudie en het lezen van veel literatuur is ook niet noodzakelijk.
  3. Doordat het frame® een compleet geïntegreerde aanpak is maak je gebruik van heel veel methodes tegelijk. Dit zorgt voor een krachtig effect.
  4. Het frame® sluit aan bij het echte leven, dus ook bij de mogelijke topprestaties die jij moet leveren.
  5. Het frame® begrijpt dat er vele wegen naar Rome leiden, maar weet ook dat er maar één Rome is en dat is een gelukkig mens.

Waarom voor het frame® kiezen?

Om de juiste persoon/instelling te vinden die je jouw levensproces toevertrouwd moet je een aantal zaken duidelijk hebben voor jezelf. Stel jezelf de volgende vragen:
-wie geeft de training? (welke opleiding heeft de trainer zelf gevolgd?, wat was het niveau van opleiding?, duur van opleiding?, werkervaring?, wat doet de trainer in zijn/haar dagelijks leven?, laat iemand in zijn eigen leven zien wat hij/zij traint?)
-wat wordt er getraind? (worden er slechts vaardigheden en trucjes geleerd of werk je grondig aan jezelf?, worden er dogma’s onderwezen of wordt je begeleid in je eigen weg?, doceert iemand slechts zijn eigen ervaringen en ontdekkingen of is er meer?).
-waar wordt er getraind? (waar vinden de trainingen plaats?, is er duurzame opvolging voor jou?).
-waarom wordt er getraind? ( wil de trainer/instituut vooral bekendheid en winstgevend zijn of heeft de instelling/trainer vooral jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staan?)
-hoe wordt er getraind? (individueel of ook in groepsverband?, eenzijdige oefeningen/rituelen of veelzijdige oefeningen met ruimte voor eigenheid?, volgens een strakke leer of gericht op persoonlijke behoeftes?).

Voor mijzelf en het frame® geldt het volgende:
Wie
Ik heb door mijn achtergrond als fysiotherapeut ( 4 jaar voltijd studie hbo-niveau) en huisarts ( 9 jaar voltijd studie universitair niveau) een enorm breed perspectief ontwikkeld aangaande ons menselijk (dis)functioneren. Daarnaast heb ik de nodige trainingen gevolgd op het gebied van: emotioneel lichaamswerk, familie-opstellingen, meditatie, mindfulness, rebirthing, zweethut-ritueel, WHM (methode van Wim Hof), equitherapie (paardentherapie), yoga, Orshof methodiek, boeddhisme (vooral vanuit de mahamudra traditie), vuurloop en schrijftherapie. Ik ben schrijver van het boek “het frame; gewaar in wording” en bedenker van het frame®. Ik ben getrouwd en samen met mijn vrouw Meta hebben wij drie kinderen. We wonen op een verbouwde boerderij uit 1874 en voor ons is leven en werken één. Dagelijks zie ik vele mensen en begeleid hun in het vinden van hun eigen weg.
Wat
Binnen het frame® komen een heel scala aan oefeningen en benaderingen aan bod. Wij houden dan ook niet van dogma’s en het simpelweg leren van trucjes en vaardigheden. Voor mij gaat het er om dat je jouw eigen weg mag vinden op een leervriendelijke manier. Het frame® biedt voor iedere levensfase op ieder niveau de gepaste oplossing voor jouw situatie. M.a.w.: het frame® is levensbestendig. Daarbij kent het frame® een open systeem. Namelijk, ben je op een gegeven moment vertrouwd met het frame® en onze manier van werken, dan kun je op ieder moment van de dag instappen. Dit biedt 100% flexibiliteit en programma op maat.
Waar
Het frame® vindt plaats op Heesland, onze eigen woon/werkplek waar wij jou graag ontvangen. Hierdoor krijg je de kans om te zien hoe het frame® in het dagelijks leven werkt. Tevens is het een plek waar goed contact gemaakt kan worden met de natuur rond om ons heen. Dit faciliteit het contact maken met onze eigen ware natuur.
Waarom
Het frame® staat voor het welzijn van het individu in het bijzonder en het welzijn van onze samenleving in het algemeen.
Hoe
  • Om dit te realiseren werken wij hard aan een levensvatbare omgeving genaamd ‘Heesland’. Een plek waar mensen aangenaam kunnen verblijven en waar mensen zichzelf kunnen (her)ontdekken en zichzelf mogen zijn.
  • Tevens ontwikkelen we hulptools zodat mensen in hun eigen leefomgeving ondersteund worden bij het voortzetten van hun ingeslagen weg (denk hierbij aan: boeken, app’s, youtube etc.).
  • Daarnaast hebben we ‘Frame-Support’ in het leven geroepen. Dat wil zeggen dat we 10% van de frame-opbrengsten besteden aan financiële ondersteuning voor mensen die frame-activiteiten niet zelf kunnen bekostigen.
  • Verder bestaat er de ‘Frame Group’. Dit zijn (oud)deelnemers/framers die gericht werken aan kwaliteit, toegankelijkheid en verspreiding van het frame®.

Kosten

De kosten zijn uiteraard afhankelijk van het programma dat je volgt. Mail ons gerust en informeer naar de mogelijkheden.

TIP: bewaar je frame-factuur goed. Namelijk, het frame® richt zich op mens en prestatie. De prestatie die jij levert houdt veelal verband met het werk dat je doet. Daardoor zijn frame-activiteiten kosten die je maakt voor je werk. Dit biedt fiscale mogelijkheden. Vraag het na bij je eigen accountant/fiscalist.

VOOR IEDEREEN: we proberen de frame-activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken. Ook voor diegene die financieel minder mogelijkheden hebben. Hiervoor is het Frame-Support in het leven geroepen. Dit houdt in dat 10% van alle frame-opbrengsten besteed worden aan financiële ondersteuning op het moment dat iemand niet de middelen heeft om aan frame-activiteiten deel te nemen (vraag naar de voorwaarden via het contactformulier).

Niet tevreden?

Wij doen onze uiterste best om na te komen wat we afgesproken hebben met jou. Ben je desondanks niet tevreden over de diensten en/of zaken die geleverd zijn dan is dit op de eerste plaats heel vervelend.
We willen dit altijd graag met je oplossen. Stap één is dat je het met ons deelt zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Lukt dit samen niet, dan bestaat er de mogelijkheid contact op te nemen met het Klachtenloket Zorg. Blijft het geschil bestaan dan is er de mogelijkheid gebruik te maken van de geschillencommissie te Den Haag, waarbij we zijn aangesloten (zie ook algemene voorwaarden).